Back to the Thumbnails
Metathesis#2 (blue
2004
12 x 12 inches
Acrylic
Vladimir Sokolov - Metathesis#2 (blue