Back to the Thumbnails
Ensiluendo
02/2005
48 x 48 inches
Acrylic
Vladimir Sokolov - Ensiluendo